Mikko Kähkönen

Mistä: Joustavan perusopetuksen luokanopettaja, Lahti/Nastola

“Koulussa nuorten kanssa työskennellessä olen rehellisesti oma itseni. Olen oikeasti kiinnostunut oppilaista ja siitä miten heillä menee. Teen työtä koko sydämelläni.

Joustavassa perusopetuksessa meillä on mahdollista käyttää aikaa melko vapaasti, eikä tarvitse noudattaa lukujärjestystä. Aamulla usein juomme kahvia ja juttelemme kuulumisista. Minusta on tärkeää, että tunnen nuoret, joiden kanssa olen päivittäin. Haluan, että luokka muodostaa ryhmän, jossa jokaisella on tilaa.

Ilmapiirin luokassa tulee olla sellainen, että aina voi pyytää apua. Olen sanonut oppilaille, että minulta saa aina kysyä, jos jokin on jäänyt epäselväksi. Joskus oppilaista joku laittaakin illalla vielä viestiä. Sitten käytän muutaman minuuti asian selittämiseen. Parin rivin kirjoittaminen illalla voi opettaa jollekin nuorelle asian paljon tehokkaammin, kun asian käsittely oppitunnilla. Hän haluaa oppia, koska kysymys on herännyt oppilaalta itseltään

Vien oppilaita usein myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Teemme retkiä, joissa havainnollistetaan aiemmin opeteltuja asioita. Koulun ulkopuolella opimme paremmin toimimaan ryhmässä ja tuntemaan toisiamme. Minulle on tärkeää toimia vastavuoroisesti oppilaiden kanssa. Kun he ovat hoitaneet koulutyöt hienosti, niin haluan osoittaa sen heille sillä, että teemme jotain kivaa yhdessä.”