Taru Kasandra

Mistä: Klaukkalalainen esikoiskirjailija ja ohjaaja, vuorovaikutusopettaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

 

“Meistä jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenämme. Me kaikki olemme yhtä arvokkaita, meillä on haaveita ja unelmia ja me kaikki kaipaamme toisinaan tukea, apua ja innostusta.”

 

Minulle tärkeää työtä on koulukiusaamisen ehkäiseminen ohjaamalla ja opettamalla rakentavia vuorovaikutustaitoja. Esikoisteokseni Norsu nimeltä Roby käsittelee koulukiusaamista ja sen ehkäisemistä ystävyyden tekojen kautta. Kiusaamisesta pitää puhua, kukaan ei ansaitse tulla syrjityksi tai halveksituksi ominaisuuksiensa vuoksi, ja tarinat toimivat hyvänä kehyskertomuksena oppimiselle lasten ja nuorten kanssa. Kulttuurin monimuotoinen työ on arvokasta sivistystyötä, mikä lisää suvaitsevaisuutta ja avarakatseisuutta yhteiskunnassamme.

 

Minulle on kertynyt kymmen vuoden ajalta kokemusta opetus-, ohjaus- ja tuotannollisista projektitöistä. Toimin nuorten mentorina sekä koulutan myös yrityksissä ja yhteisöissä vuorovaikutusta, sisäistä ja ulkoista viestintää, esiintymistä, luovuutta ja heittäytymistä, improvisaatiota sekä mediataitoja. Minulle ohjaaminen on osoittanut, kuinka kokonaisvaltaista läsnäoloa ja arvokasta kohtaamista ohjaaminen on– lapset ja nuoret uskaltavat kyllä sanoa tai osoittaa suoraan, jos heitä ei kohtaa aidosti.

 

Haluan antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle tilaa tulla kuulluksi. Haluan auttaa jokaista löytämään omia unelmiaan ja tukea heitä poluillaan kohti niitä. Unelmat tuovat elämään arvokasta sisältöä, mikä saa meidät ylittämään itsemme. Meissä kaikissa on rohkeutta ja yksilöllisiä piirteitä, mitkä tekevät meistä meidät.”

 

Tarusta sanottua:

“Sen nauru ja into tarttuu. Se uskoo toisista hyvää. Se on esimerkki rohkeudesta ja se menee vaikka läpi harmaan kiven.”