Ari Koskela

Mistä: Koulunkäynninohjaaja SOS-lapsikylä, Punkaharju

 

“Lasten osallisuus omaan elämään on työni perusta. Koulunkäynti on monelle nuorelle ainoa asia, johon he voivat itse vaikuttaa, koska aikuiset eivät voi käydä koulua heidän puolestaan. Motivaatiokeskustelut ja mahdollisuuksista puhuminen on olennaista työssäni. Oikotietä tai vippaskonsteja tähän ei ole, vaan tarvitaan aikaa. Minun on mahdollista tarjota henkilökohtaista aikaa, jota nuoret tarvitsevat.

 

Meidän lasten ja nuorten koulunkäynnin vaikeudet eivät usein ole kognitiivisia vaan enemmän sosiaalisia ja emotionaalisia. Kerran eräs lapsi sanoi, että “pää jäi vanhaan kouluun”, mikä kuvastaa hänen kokemusta hyvin. Ohjauksen aikana ei pelkästään tehdä läksyjä, vaan soitetaan ja lauletaan, ollaan herkillä kun lapsi tai nuori jakaa suruaan, itketään ja välillä nauretaan niin että seinät soi. Sijoitetuilla nuorilla on paljon esteitä luontaiselle uteliaisuudelle. Yritän purkaa näitä esteitä, etsin vahvuuksia ja käytän luovuutta, jotta nuoren on helpompi keskittyä.

 

Olen ollut mukana käynnistämässä meille Osallisuus foorumia, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren oman elämän subjektiutta. Kokoonnumme kerran kuukaudessa ja käsiteltävinä asioina on meidän yhteisön ajankohtaisten asioiden lisäksi teemoja, jotka ovat nuorille tärkeitä. Olemme esimerkiksi yhdessä pohtineet kokouskäytäntöjä, jotta nuoren ääni tulisi paremmin kuuluviin hänen asioita käsiteltäessä, sekä suunnitelleet hyvinvoinnin mittaria, joka antaa tietoa siitä miten nuoret meillä voivat.”