Jani Rojola

Mistä: etsivä nuorisotyöntekijä, Kemi

Janista sanotaan näin: “Jani on Kemin nuorisotoimessa nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajana ja on innostanut nuoria jo toista kymmentä vuotta. Viime vuonna Jani kehitteli nuorisotyön kanssa Kemiin musa faktorin, jonka tarkoitus on ennalta ehkäistä ja auttaa nuorten syrjäytymistä musiikin keinoilla. Musa faktorissa toimii ohjauksessa jo toista kymmentä bändiä. Jani itsekin on musiikkimiehiä ja bändikulttuuri on ollut vahvasti historiallisestikin Kemin vahvaa paikallista identtiteettiä kulttuurikaupunkina. Nyt Jani on ollut mukana viemässä eteenpäin Rock Academy toiminnan käynnistämistä Kemissäkin. Tämä toiminta tarjoaa maksutonta sparrausta ja koulutusta nuorille yhtyeille ja artisteille, kun nuorilta löytyy itseltään aktiivisuutta ja motivaatiota. Jani on ollut myös kehittämässä koulujen yhteyteen ns. break toimintaa eli nuorisotilat tuodaan koululle, josta ohjaajia löytyy myös välituntien aikana.”

https://www.facebook.com/KemiFactori/

Etsivässä nuorisotyössä on tärkeää tuntea hyvin palveluverkostot, tuntea se byrokratiaviidakko jossa sukkuloimisessa nuoret tarvitsevat tukea. Teen tiiviisti yhteistyötä työhallinnon, kelan ja sosiaalityöntekijöiden kanssa, ja etsimme yhdessä vastauksia nuorten tilanteista nouseviin kysymyksiin.


Itse koen oman työni olevan mahdollistamista. Tuen nuoria siinä, mitä he itse haluavat ja tarvitsevat. Nuoret voivat luottaa saavansa tukea ja faktatietoon perustuvia neuvoja, koska vaikka en itse tiedä kaikkea, minulla on laajat asiantuntijaverkostot taustalla.”