Veeti Nevalainen

Mistä: Kokemuskouluttaja, Turku

 

Olen autismin kirjon henkilö, mielenterveyskuntoutuja ja transsukupuolinen. Toimin kokemuskouluttajana, sillä haluan tarjota ammattilaisille eväitä kohdata erityisryhmiin kuuluvia nuoria ja toimia positiivisena esikuvana nuorille. Haasteet voi kääntää myös mahdollisuuksiksi.

 

Innostamisessa tärkeintä on antaa mahdollisuuksia vaikuttaa ja tehdä itse. Olen fasilitaattori, pyrin luomaan puitteet jossa nuoret voivat tehdä asioita, jotka heitä kiinnostavat. Olen silti rehellinen myös niistä rajoituksista joita saattaa olla (esim. budjetti) ja pidän huolta struktuurista, aikataulutuksesta ja käytännön ongelmien ratkaisemisesta.

 

Kuuntelen nuoria. Joskus nuoret – etenkin he, joilla on ollut vähän vaikuttamisen mahdollisuuksia elämässä – eivät ehkä huomaa heillä olevia vaikutusmahdollisuuksia. Innostus syntyy, jos keksii sellaisen asian, tilanteen tai paikan, jossa juuri nuorelle tärkeään asiaan pääsee vaikuttamaan. Minun tehtäväni on aktiivisesti etsiä näitä tilanteita, auttaa nuoria saamaan äänensä kuuluviin.

 

Parasta on kun nuoret tekevät jotakin omille yhteisöilleen. Usein me aikuiset suunnittelemme ja toteutamme, millä on paikkansa, mutta nuorille on tärkeää päästä tekemään itse, kokemaan että heihin luotetaan ja he pystyvät. Heidän on annettava häikäistä meidät! Esim. sain olla mukana sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten kanssa tekemässä nuorille suunnattua koulutusmateriaalia. Vähemmistöihin kuuluville nuorille pitäisi antaa enemmän tilaisuuksia vaikuttaa siihen miten heistä itsestään puhutaan.