Oona Hänninen

Mistä: Espoo

 

Oonasta sanotaan näin: “Oona on ihmisenä kannustava, innostava, muut huomiinottava ja kuunteleva. Hänellä on erityinen taito osata pysähtyä ja olla läsnä sekä sanoa juuri ne oikeat sanat toiselle ihmiselle. Oona on malliesimerkki siitä, miten pienillä teoilla – vaikkapa hymyllä tai kehulla – voi muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi. Teoillaan hän inspiroi muita toimimaan samoin: “Ollaan se muutos, joka me halutaan maailmassa nähdä.”

“Minut ilmiannettiin toiminnastani Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:ssä, missä olen ollut mukana sen syntyajoista lähtien. Viiden vuoden aikana olen ehtinyt olemaan Yeesissä niin vapaaehtoinen, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja, harjoittelija sekä työntekijä. Yeesin tapa nähdä hyvinvointi kokonaisvaltaisesti tuntui minusta tärkeältä ja innosti minut itseni silloin mukaan toimintaan.

Haastatellessani vapaaehtoisia kuuntelen ja kyselen, mitä hän haluaa, mitä osaa tai missä haluaa kehittyä, ja olemme suunnitelleet vapaaehtoistöitä sen mukaan. Minulle on tärkeää, että jokainen tuntee oikeasti olevansa tervetullut ja tulevansa kuulluksi.
Innostaminen vaatii myös rohkeutta. Sitä tarvitaan ideoihin tarttumisessa, vastuun ottamisessa ja oman innostuksen näyttämisessä. Asioiden vieminen eteenpäin vaatii voimaa. Innostaminen on myös rohkaisemista, sekä taustalla vaikuttamista että rinnalla kulkemista. On tärkeää kuunnella herkällä korvalla, ja olla tarkkana siitä, että tuen nuorta hänen omissa ideoissa enkä nosta liiaksi esille omia ideoitani.”