Pauliina Lappi

Mistä: Taidepedagogi, kouluttaja ja MOWEART (Movement, WEllness, Art) –taidepedagogisen menetelmän kehittäjä, Espoo

 

Pauliinasta sanotaan näin: “Pauliinalla on kyky nähdä kauneutta kaikkialla. Hän innostaa katsomaan elämää uteliaasti uusin silmin, mikä saa aikaan uudenlaisia oivalluksia ja lisää erilaisuuden arvostusta. Pauliina on avoin, osaa houkutella mukaan ja itsensä ylittämiseen.  Pauliina on työskennellyt mm. vammaisten nuorten kanssa, joista jotkut ovat kokeneet kaltoinkohtelua. On upeaa nähdä, kun nuori herää oivaltamaan oman arvonsa, osaavuutensa ja mahdollisuutensa. Pauliinalla on taito huomioida hiljaisinkin – kannustaa iloon ja ilon kautta! Hänelle jokainen nuori on oman elämänsä taiteilija, jonka luomus on se aito, arvokas ja ainutlaatuinen ihminen, joka nuori on.”

 

“Minulle ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen tärkeää. Haluan omalla toiminnallani tukea yksilöiden hyvinvointia ja yhteiskunnan muutosta kohti aidosti hyväksyvää ja tasa-arvoista suuntaa. MoWeArt menetelmän tanssin avulla avaan jokaiselle mahdollisuuksia tanssin ja liikkeen kokemiseen. Menetelmä on syntynyt yhteiskunnan muuttuneista tarpeista kohdata erilaisuutta. Sen ytimessä virtaa koe, kohtaa, kosketa ja punaisena lankana sykkii vuorovaikutuksen taikavoima sekä yhdessä onnistuminen osaamista jakaen ja yhteistä ymmärrystä monimuotoisesti tuottaen.

 

Tunneilla olen aidosti oma itseni, enkä piiloudu minkään roolin taakse. Kohtaan nuoret tasa-arvoisesti ja aidosti välittäen. Kaikki tunteet saavat olla sellaisia kuin ne ovat, niitä voi ilmaista tanssin ja liikkeen avulla. Heittäydyn itse mukaan tanssiin ja joskus se vie mennessään, koko ryhmä uppoutuu liikkeeseen ja vuorovaikutukseen.”