Tarja Repo

Mistä: Tunnekeskus Lumpeenkukka, Tampere

 

“Olen itse kamppaillut nuorena oman tieni etsimisen kanssa ja löytänyt itseni ja polkuni vasta myöhemmin. Herkkänä ja tunteellisena ihmisenä olen kantanut vuosia lukkiuttavia tunnetaakkoja itsessäni ennen kuin löysin menetelmiä niiden purkamiseksi. Näitä menetelmiä haluan opettaa myös nuorille.

 

Haluan innostaa nuoria tunnistamaan tunteitaan, käsittelemään niitä ja päästämään irti menneisyyden tunnelukoista, jotta he voisivat löytää itsestään ne kaikki vahvuudet ja hyveet, joita heillä on käytettävissä omassa itsessään. Siksi olen kehittänyt vuonna 2014 syrjäytymisvaarassa oleville mielentervyskuntoutujanuorille kohdennetun Siipesi kantavat -projektin, jonka ensimmäinen 3 kk:n mittainen työpaja toteutettiin keväällä 2015 Tunnekeskus Lumpeenkukassa. Työpajasta tehtiin tutkimus, josta näkyi sen vaikuttavuus nuorten tunne-elämän tiedostamiseen. Työkaluiksi nuorille tarjottiin mm.taideterapiaa, hengitysharjoituksia, musiikkia ja tietoista tunne- ja ajatustyöskentelyä omien unelmien toteuttamiseksi.”

 

Sanna Pyymäki, joka osallistui Tarjan työpajaan kertoo näin:

“Työpajasta sain lisää itsevarmuutta, stressin hallinta keinoja, rohkeutta, kokemuksia ja vertaistukea. Sain väreistä sekä tietoisuusharjoituksista keinoja selvitä elämän eteen tuomista haasteista sekä ahdistuksista.”

 

http://www.lumpeenkukka.fi/

https://www.facebook.com/tunnekeskuslumpeenkukka/?fref=ts